Σχετικά με εμάς

Είμαστε στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς τα τελευταία 10 χρόνια παρέχοντας ασφαλιστικές πρακτορεύσεις και δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους κλάδους ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σήμερα η «TRUST US INSURANCE» παρέχει πλήρεις ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες διαμέσου ενός μεγάλου και καλά οργανωμένου δικτύου συνεργατών. Συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρίες ασκώντας όλους τους κλάδους ασφαλειών.

Οι συνεργάτες και οι πελάτες μας ξέρουν ότι ανήκουν σε μία εταιρία που πάντα ενεργεί με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων τους.

Επιπροσθετώς δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία και ενοικίαση αυτοκινήτων πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπιστία της «TRUST US INSURANCE».